mchuyenla.com

Chuyện lạ thế giới

Dành 39 năm để nuôi một... bộ ria
Lượt xem: 497 - 03/02/2015 21:52:53
Một người đàn ông ở Anh đã kiên nhẫn dành 39 năm tuổi đời của mình để nuôi một bộ... ria. Bộ ria ấy được ông chăm sóc vô cùng cẩn thận mỗi ngày.